Meny

Besöksnäringsdag - Destination Halland

Vad händer i Destination Halland? Region Halland berättar om kommunikations-arbetet i Destination Halland och visar upp Visithalland.com, den nya digitala plattformen med fokus på den internationella marknaden. Hur ser besöksnäringen ut i Halland? Region Halland visar siffror från inkvarteringsstatistiken 2016 och berättar om aktiviteterna i projektet.

Destination Halland 2020 är ett samverkansprojekt mellan de halländska kommunerna och
Region Halland, med syfte att stärka den halländska besöksnäringen. Denna aktivitet är en del av det arbetet och projektet är medfinansierat av Europeiska Unionen.

Kompetens Destination Halland

Vi berättar om kommande utbildningsinsatser inom besöksnäringen och hur du som företagare
kan ta del av dem.

Minimässa

Träffa företagen som varit med i affärsutvecklingsprocessen kring Kattegattleden och Hylteslingan.

Värdskap

Ylva Källman och Lasse Nyman presenterar resultatet från det halländska värdegrundsarbetet.

Föreläsning: Jan Gunnarsson - Värdskapet

Jan är grundare till Värdskapet som hjälper ledare och medarbetare att utveckla öppna och
välkomnande verksamheter och platser. Jan är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och med 30 års erfarenhet av bemötande, värdskap och kommunikation har han mycket egna erfarenheter och personliga anekdoter som han gärna delar med sig av med mycket känsla och
humor.

Information

Dagen håller på fram till lunch och om du vill äta lunch på Gullbrannagården står du för kostnaden själv. Ange i samband med anmälan om du vill äta på Gullbrannagården.


Välkommen på Besöksnäringsdag

Evenemangsinformation

Datum: 25 april
Tid: 08.00 - 13.00
Plats: Gullbrannagården
Arrangör: Region Halland

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.