Meny

Framtiden med Lean

Årets Leanseminarium handlar om framtiden med Lean. Vad händer idag och framåt? Programmet består av intressanta föreläsare och praktiska exempel från verkligheten. Vi delar även ut Årets Leanpris i Halland och Nordvästra Skåne.

Lean Service

Einar Gudmundsson, Koncernchef Rejmes. Tidigare globalt servicemarknadsansvarig på Volvo Cars. Nu aktuell i Jeff Likers senaste bok där Einars innovativa arbete med att föra in Lean i Service uppmärksammas

Lean Industri

Produktion2030, en forskningssatsning som kommer och berättar om framtidens arbete i spåren av digitalisering/automation.
Sten Grahn har en flerårig erfarenhet från industriellt arbete i olika positioner. Just nu arbetar han med forskning och undervisning på området effektivisering av produktion och produktutveckling, för Swerea IVF och Mälardalens Högskola.
Insikter i begrepp som "superstar economy”, "värdebaserad ekonomi", "digitala plattformar" och "automation som arbetssätt" är några första steg i att möta utmaningarna, och där samverkande robotar snabbt blir ett allt hetare automationsområde.

Två sidor av samma mynt - Spara och tjäna både tid och pengar

Mike Danilovic, Professor i industriell organisation med inriktning på innovation och technology management, Halmstad Högskola, tar upp aspekten både på att spara och tjäna och hur man kan brygga ihop dessa aspekter.

Lean idag och i framtiden - Internationell utblick

Joakim Bjurström, "VD för Leanab AB och författare till boken Bortom lean. Även senior konsult åt TWI Institute Skandinavien. "

Evenemangsinformation

Datum: 170427
Tid: 08.00 - 16.00
Plats: Halmstad Golfklubb
Kostnad: Medlem 2 000 kr, Ej medlem 3 000 kr
Arrangör: TEK kompetens

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.