Meny

Akademisk högtid - Installationsföreläsningar med högskolans nya professorer

Sju kostnadsfria installationsföreläsningar med Högskolan i Halmstads nya professorer.

Wigforss
09.00-09.30 Magnus Bergquist
Titel: Opening up digital service innovation – from open source to open society

09.35-10.05 Alexey Vinel
Titel: Wireless Networking Enabling Cooperative Self-Driving Vehicles

10.15-10.45 Petra Svedberg
Titel: Barn som medaktörer – från kunskapsgenerering till tillämpning i hälso- och sjukvården

Halda
09.00-09.30 Claes Malmberg
Titel: Skolan, naturvetenskapen och de unga medborgarna

09.35-10.05 Ann Bremander
Titel: Hälsoeffekter av fysisk aktivitet och träning

10.15-10.45 Klaus Solberg Söilen
Titel: A cyber-physical system concept for cross-channel customer experience to revitalize in-mall shopping

10.50-11.20 Jonas Gabrielsson
Titel: The governance and control of entrepreneurial firms

Evenemangsinformation

Datum: 161118
Tid: 09.00 - 11.30
Plats: Visionen, Högskolan i Halmstad
Arrangör: Högskolan i Halmstad

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.