Meny

Frukostmöte TEK - Kommunicera

"Om konsten att kommunicera". För dig som vill vässa ditt kroppsspråk och bli bättre på att kommunicera.

Grundtesen är enkel: Allt vi gör kommunicerar och alla kan kommunicera. Eller för att citera Shakespeare: "Alla talare håller två tal - det som hörs och det som syns”. Det är inte alltid enkelt och det blir inte alltid som man har tänkt sig, eftersom vi ser och tolkar världen – kunden, konkurrenten, kollegorna – med utgångpunkt i vår egen referensram och våra värderingar. 

Med ökad insikt om hur kroppsspråket påverkar kommunikationen, vilka signaler vi sänder och hur vi uppfattar och tolkar det som hörs och syns, kan vi träna oss på att bli bättre på att kommunicera. Och låta den goda talaren i oss ta plats på scen. 

Föreläsare Ylva Källman, Kommunimera
Ylva har utbildat och coachat individer och grupper, företag och organisationer, på olika språk och i skilda miljöer i Europa.
Sin akademiska bakgrund har hon inom pedagogik och beteendevetenskap.

Evenemangsinformation

Datum: 161118
Tid: 08.00 - 09.30
Plats: TEK, Slottsmöllan 10B
Arrangör: TEK Kompetens

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.