Meny

Styrelseutbildning Rätt fokus för SME

StyrelseAkademin Halland håller i utbildning för styrelseledamöter.

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt

Certifiering:
Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.

Lärare:
Bengt Wiberg.
Alla våra lärare är ackrediterade.

Anmälan är bindande.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Litteratur:
Vägledning till god styrelsesed, Styrelsens Faktabok

Evenemangsinformation

Datum: 161207
Tid: 09.00 - 17.00
Plats: Sweden Hotel Continental Kungsgatan 5
302 45 Halmstad
Arrangör: StyrelseAkademin Halland

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.