Meny

Hur är cityklimatet i Halmstad?

Välkommen till möte om cityklimatet i Halmstad den 11 oktober från kl 08.00 på Grand Hotel Halmstad.

Halmstad City och Fastighetsägarna Halmstad bjuder in medlemmar och andra intressenter till årligt möte om hur handeln i stadskärnan står sig gentemot handeln i kommunen i övrigt.

Utredningen har utförts av konsultföretaget WSP och ger en bild av hur sällanköpshandeln, dagligvaruhandeln och hotell/restaurang branschen i city ligger till gentemot sina motsvarigheter i övriga kommunen. Vi får även en bild av hur Halmstad står sig gentemot 45 andra kommuner som deltagit i undersökningen, och hur resultaten ser ut jämfört med förra året.

Efter genomgången diskuterar vi vad vi kan dra för slutsatser, och framförallt hur vi kan arbeta vidare med att stärka stadskärnans attraktivitet.
Deltagandet är kostnadsfritt (vi bjuder på frukost i samband med mötet)

Varmt välkomna!

Sanna Westerberg
Centrumledare, Halmstad City

Per Arbin
Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Halmstad

Anmälan
Senast den 9 oktober till sanna.westerberg@halmstad.se eller per.arbin@fastighetsagarna.se. Anmälan per telefon sker till 035-13 73 50 (Sanna) eller 035- 17 68 60 (Per).

Evenemangsinformation

Datum: 161011
Tid: 08.00 - 09.30
Plats: Grand Hotel, Stationsgatan 44, Halmstad
Arrangör: Halmstad City och Fastighetsägarna Halmstad

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.