Meny

Technical visits som möjlighet för att utveckla er verksamhet

EMC har testat på Technical visits utanför Halland då vi
besökt HafenCity i Hamburg och tittat på stadsodling i
Freiburg. Nu tycker vi att det är dags att plocka hem detta
koncept till Halland. Vad är viktigt att tänka på? Hur gör
jag? Välkommen till höstens workshops!

Projektet Arena Grön Tillväxt undersöker förutsättningarna för Technical visits
för att kunna stötta företag som vill visa upp sig för en professionell målgrupp.
Organisationer utanför Halland som anordnar Technical visits signalerar att
efterfrågan är större än utbudet. Halland har därför stor potential att utveckla
denna typ av besöksnäring. Mer än tio företag i Halland erbjuder redan idag
Technical visits men vi tror att detta antal med fördel kan utökas.

Hösten 2016 tittar vi närmre på potentialen i att arbeta med Technical visits
för att visa upp den egna verksamhetens framgångar, satsningar och unicitet.
Vad krävs för att komma igång med Technical visits? EMC bjuder in till två
workshops där ni lär er mer om kunskapsturism, samverkan, upplevelsedesign och konceptualisering liksom ger er verktyg för att arbeta med utgångspunkt i er målgrupp och identifiera uniciteten i er verksamhet. I arbetet utgår ni från er egen verksamhet och får med material hem för att arbeta vidare med.

Evenemangsinformation

Datum: 161123
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Halmstad
Kostnad: Kostnadsfritt
Arrangör: EMC & Arena Grön Tillväxt

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.