Meny

Framtida bränsle- och transportsystem

Att vi ska ställa om till nya hållbara bränsle och transportsystem är nog de flesta överens om, men hur ska det gå till? vilka alternativ finns idag och vad kommer finnas i framtiden?

Kom till ett seminarium där vi tar hjälp av branschfolk/ specialister/fordonstillverkare för att reda ut begreppen och ta del av deras framtidsscenarier för:

  • Vilka bränslen finns i framtiden och hur ser tillgången ut för Etanol, HVO, FAME, Biogas, Vätgas, El, m.fl.? Talare: Maria Losman, EcoPlan
  • Vilken utveckling sker på fordonssidan och vilken strategi använder fordonstillverkare som Volvo och Scania för att möte framtidens behov? Talare: Kurt Björck från Volvo och Johan Améen från Scania
  • Kommer dagens transportsystem behöva förändras och i så fall hur för att klara omställningen? Talare: Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag
  • Finns det andra flaskhalsar som måste förändras för att uppnå ett hållbart transportsystem? Talare: Fredrik Hansson 1:e vice ordf (C) kommunstyrelsen i Kungsbacka

Ta tillfället i akt och delta på detta seminarium, ställ frågor direkt till politiker, fordonstillverkare och branschfolket för att du själv ska kunna förbereda dig och ditt företags omställning till hållbara alternativ.

Evenemangsinformation

Datum: 160914
Tid: 13.00 - 16.30
Plats: Högskolan i Halmstad
Kostnad: Kostnadsfritt
Arrangör: EMC & Arena Grön Tillväxt

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.