Meny

Låt företaget växa med EU-medel

Stödrådgivaren Näringslivets EU-Byrå AB arrangerar praktiska seminarier EU-finansiering. Du får hjälp av experter som finns på plats under seminariedagen, och du får höra om företag som lyckats få bidrag för teknikutveckling, forskning, kompetensutveckling, investeringar, utlandsetableringar mm.

Finns det pengar att hämta för näringslivet när det gäller EU-bidrag? Kan man få hjälp? Svaret är ja på båda frågorna. EU:s programperiod 2014-2020 erbjuder stora bidragsmöjligheter. Det finns olika sätt att få del av medlen. Du exempelvis ta kostnadsfri hjälp av ENN, och kan du gå på ett EU-seminarium.

2016 öppnades många nya stöd för ansökningar inom exempelvis energieffektivisering, kompetensutveckling, utlandsetableringar, investeringar, produktutveckling och teknikutveckling. Ett nytt stöd är Klimatklivet som satsar 600 miljoner kronor på att minska utsläppen av växthusgaser.

Stödrådgivaren Näringslivets EU-Byrå AB arrangerar praktiska seminarier EU-finansiering. Du får hjälp av experter som finns på plats under seminariedagen, och du får höra om företag som lyckats få bidrag för teknikutveckling, forskning, kompetensutveckling, investeringar, utlandsetableringar mm. Föreläsare är Lars Wiezell och Fredrik Wahlberg.

Den 29 september har EU-Byrån ett seminarium i Halmstad om EU-stöd. Halmstadföretagare erbjuds att delta till halva priset. (ord 6 900 kr exkl moms, nu 3 450 kr exkl moms). OBS! Erbjudandet gäller om du hänvisar till att du sett på Halmstads Näringslivs AB:s hemsida eller läst om det i vårt nyhetsbrev. Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast 18 augusti till Agneta Borg på Näringslivets EU-Byrå AB, 08-555 922 63, 0709-58 26 65, agneta@eu-byran.se.

Evenemangsinformation

Datum: 160929
Tid: Heldag. Start kl 09.30
Plats: Best Western Grand Hotel, Halmstad
Kostnad: 6 900 kr exkl moms. Hänvisa till Halmstads Näringslivs AB:s hemsida/nyhetsbrev så får du 50% rabatt och betalar 3 450 kr exkl moms.
Arrangör: Näringslivets EU-Byrå AB
Anmälan: till Agneta Borg, 08-555 922 63, 0709-58 26 65, agneta@eu-byran.se

Läs mer om evenemanget på Facebook

EU-Byråns webbplats

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.