Meny

Förenkla – helt enkelt!

Halmstads kommuns utbildning för chefer. Våra kunder i näringslivet ser kommunen som en aktör. Vi behöver därför ha ett gemensamt tänk inom kommunen för vårt kundmöte. Syftet med utbildningen är att kommungemensamt kvalitetsäkra vårt möte med näringslivet.

Totalt har cirka 60 handläggare genomfört utbildningen sedan starten 2014. Kursdeltagarnas utvärderingar visar på mycket gott utfall. En fråga som kommit upp är chefernas stöd i kundmötet.

Som chef får du nu möjlighet att följa samma utbildning som dina medarbetare och ge din input i utvecklingen av denna. Din "verktygslåda" blir kompletterad för ett bra möte och konstruktiv handläggning tillsammans med dina anställda. Du får tillfälle att diskutera med kollegor från andra förvaltningar eller avdelningar. Genom inspel från företagare ökar vår förståelse för näringslivets förutsättningar och villkor.

Målgrupp och upplägg

Utbildningen vänder sig till chefer inom myndighets- och samhällsbyggnadsförvaltningar i Halmstad och är upplagd med fyra pass:

15 september (heldag),
29 september,
13 oktober och
3 november (halvdagar).

Föreläsningar, exempel, diskussioner och grupparbeten varvas. Hemuppgift av främst reflekterande karaktär mellan passen ingår.

Föreläsare är både extern expertis och från kommunens organisation.

Fika och lunch ingår vid samtliga pass.

Evenemangsinformation

Datum: Start 15 sept
Kostnad: Kostnadsfritt
Arrangör: Halmstads kommun

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.