Meny

Möte inom fokusområdet "Kunskap" i EU projektet ”Destination Halland 2020”

Kunskap om våra gäster är grunden till all destinationsutveckling och samtidigt en stor utmaning för besöksnäringen i hela världen. Därför är ett av ”Destination Halland 2020” fokus att, i samarbete med ETOUR, European Tourism Research Institute, på Mittuniversitetet i Östersund, ge Hallands besöksnäring ny kunskap om sina gäster.

Målet med samarbetet med ETOUR är att vi från och med 1 januari 2018 löpande ska kunna leverera beslutsunderlag för produktutveckling och marknadsförings-insatser till företagen i Halland baserat på världsledande forskning i ett digital kunskapssystem.

I detta första möte mellan besöksnäringen i Halland och forskarna från ETOUR kommer vi få:

  • Djupare kunskap om gästsegmenten i Halland.
  • Veta vad som driver gästerna till Halland.
  • Vilka attraktioner som lockar och hur deras bokningsbeteende ser ut.
  • Ny kunskap för att locka fler gäster till Halland.
  • En första demonstration av ett digitalt kunskapssystem för turism
  • Diskutera och beskriva företagens behov och drömläge om vad vi behöver veta om kunden.
  • Veta mer om bakgrunden till forskningen och forskarteamet.
  • Veta mer om aktiviteterna i projektet, möjliga resultat och vad som krävs från näringen.

Evenemangsinformation

Datum: 2016-05-20 13.30
Tid: 13.30 - 16.30
För vem: Företagare och destinationerna i Halland, ETOURs forskare, Region Hallands personal
Plats: Konferensrummet Fataburen, Region Halland, Södra vägen 9, Halmstad.
Arrangör: Region Halland

Intresseanmälan: Maila: johan.f.lundberg@halmstad.se

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.