Meny

Maskin och anläggningsleveranser med montage

Vid leveranser av maskiner och anläggningar med montage är ansvars- och kontraktsfrågor ofta komplicerade och av stor betydelse.

För att på ett bra sätt hantera dessa används mycket ofta standardvillkor och då särskilt NLM 10 och Orgalime SI 2014 (som nyligen ersatt Orgalime SE 01). 

För en leverantör är det mycket viktigt att på ett rimligt sätt kunna begränsa sin ansvarsexponering.  En felaktig eller obefintlig hantering av standardvillkor kan leda till mycket stora ansvarsexponeringar.

Efter en kortare inledning där vi går igenom varför det är viktigt att begränsa sitt ansvar i ett avtal, hur standardvillkor används och hur standardvillkor blir en del av ett avtal guidar våra föreläsare deltagarna igenom NLM 10 och Orgalime SI 14.

Vi kommer särskilt att ur ett praktiskt perspektiv tala om frågor kring:

  • övertagande,
  • prov och leverans,
  • fördelning av ansvar och förpliktelser under montagetid och
  • ansvar/hantering av fel och dröjsmål.

Skillnaderna mellan Orgalime SE 01 och SI 2014 presenteras också.

Avslutningsvis belyses andra standardvillkor inom området (ECE 188 A, Montage 85, NLT 09 och ABA 99) kortfattat.

Föreläsare är Magnus Ramberg, advokat, och Georg Dellborg, biträdande jurist. Båda är verksamma vid Advokatfirman Lindahl i Helsingborg. Efter utbildningen får deltagarna ett kursbevis.

Avslutande gemensam lunch.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

Evenemangsinformation

Datum: 160421
Tid: 09.00 - 13.00
Plats: Halmstad. Plats meddelas vid bekräftelsen.
Kostnad: 1495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. 2245 kr/pers för icke medlemmar. Moms tillkommer.
Arrangör: Handelskammaren

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.