Meny

Hälsoekonomi

Din arbetsplats bör ägna sig åt omfattande förebyggande personalhälsa! Inte främst för personalens skull utan främst för kundernas, aktieägarnas eller skattebetalarnas skull!

Friskvårdsförmåner: Lönsamhet 0,5 till 3 ggr insatsen. Vanligt.

Strukturerade personalhälsoprojekt: Lönsamhet 5 till 10 ggr insatsen! Tyvärr ovanligt.

Laholms kommuns fastighetsbolags nuvarande VD har tidigare under 17 år verkat som forskare och konsult inom ämnet hälsoekonomi, främst med inriktning på personalens hälsa och dess ekonomiska konsekvenser. Fastighetsbolagets personal (106 pers inkl städavdelning) har därför sedan september 2014 varit föremål för en mycket omfattande personalhälsosatsning där företagets ekonomiska nytta har varit i fokus. Företagshälsovården har plockat ut ca 65 anställda som erbjudits ett mycket omfattande livsstilsprogram mer personlig tränare på betald arbetstid. Alla anställda erbjuds att på betald arbetstid löpträna, stavgå eller crawla. Nu har du chansen att lyssna på hur Laholmshems och Kommunfastighetsbolaget i Laholm lagt upp sitt projekt och hur styrelsen övertygats om att detta är lönsamt!

Du får svar på frågor om:

  • Promotivt (förebyggande) arbete – är det verkligen lönsamt? 
  • Vem är ansvarig för din hälsa? 
  • Ska friskvården utövas på fritid eller betald arbetstid?
  • Hur kan man kontrollera effekterna av friskvård? 

Men inte nog med det; tag med följande data från en fritt vald arbetsplats så ska vi räkna ut om och hur lönsam en rejäl friskvårdssatsning skulle kunna vara på just ditt case! Du bör också ta med en PC med Excel 2007 eller senare.

1. Antal anställda (ungefär) på arbetsplatsen.
2. Medellön (ungefär) på arbetsplatsen.
3. Personalomsättning (ungefär) på arbetsplatsen. Dvs hur många börjar/slutar på ett vanligt år.

Det är bra om ni väljer en nivå i organisationen där också beslut om åtgärd kan ske. På kommuner brukar det till exempel vara förvaltningsnivå. Inom landsting, stat och näringsliv brukar det vara upp till varje större enhet/arbetsställe att fatta beslut om personalhälsoinsatser. 

På kursdagen gör vi en provsimulering med dina data. 

Evenemangsinformation

Datum: 160413
Tid: 08.15 - 12.00
Plats: TEK, Slottsmöllan 10 B
Kostnad: Medlem 1500:- Ej medlem 1900:-
Arrangör: TEK

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.