Meny

Technical visits

Hur har andra regioner samordnat studiebesök för professionella grupper
och hur ska vi göra i Halland? Vi får lyssna till Green Gothenburg och
GreenTech Visits som delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar.

Göteborgs region har gjort en framgångsrik övergång från industri till en grönare och renare vattenmetropol. Sofia Mc Conell från Green Gothenburg berättar om denna resa, regionens världsledande greentech företag, samt hur de nu hjälper utländska representanter initiera kontakt med gröna företag i Göteborgsregionen. Vad har de lärt sig på vägen och vilka tips vill de ge till Halland?

Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden. Besökstjänsten GreenTech Visits är ett samarbete bland Sustainable Business Hub, kommuner, anläggningar och företag i södra Sverige. Ayumi Nakamura beskriver hur de arbetar med detta och delar med sig av sina erfarenheter

I en workshop diskuterar vi sedan tillsammans hur vi ska bygga upp denna typ av besöksverksamhet i Halland. Kan vi genomföra en testresa redan i höst?

I samarbete med Arena Grön Tillväxt.

Evenemangsinformation

Datum: 160323
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Falkenberg
Kostnad: Kostnadsfritt
Arrangör: EMC

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.