Meny

Slutseminarium: Youngcubator

Youngcubator har bedrivits som ett pilotprojekt under ett års tid för att utveckla en metod eller koncept för att nå unga personer, 16-30 år i Halland, med intresse av entreprenörskap och företagande och för att med denna metod stötta tillkomsten av nya företag.

Syftet med Youngcubator har varit att fylla ett ”glapp” i den stödstruktur som finns för nyföretagare i det halländska systemet. Övriga organisationer som verkar inom stödstrukturen har med sina befintliga erbjudanden eller arbetssätt, vissa svårigheter att nå eller attrahera målgruppen unga blivande företagare i tillräcklig utsträckning. Pilotprojektet avslutas nu med ett seminarium som avhandlar nedanstående programpunkter

Seminariet vänder sig till dig med intresse av ungdomar, entreprenörskap och nyföretagande och som vill ta del av projektets erfarenheter och möjligheter.

Programpunkter

  • Presentation av Youngcubator – genomförande och resulta
  • Lyssna på några av Youngcubators entreprenöre
  • Utvärdering av deltagarnas upplevelser och använda metode
  • Förslag på framtida modell av Youngcubator med inspel och diskussio
  • Avslutning med lunch

Anmäl dig senast den 24 mars till Medborgarservice
mejl; medborgarservice@laholm.se
Tfn 0430-150 00
Glöm inte att ange eventuella allergier.


Evenemangsinformation

Datum: 160330
Tid: 09.00 - 12.00 (avslutas med lunch)
Plats: Strandhotellet, Mellbystrand
Kostnad: Kostnadsfritt
Arrangör: Youngcubator i samarbete med Halmstads Näringslivs AB och Näringslivsenheten Laholms kommun

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.