Meny

Innovationer i turismbranschen

Destinationsutveckling är ett begrepp som används allmänt idag. Framförallt i diskussioner om hur en hållbar och framgångsrik besöksnäring ska utvecklas.

Besöksnäringsföretagen styrs både av sina förutsättningar, men också marknadens efterfrågan. För att bli ännu starkare och ta fler marknadsandelar har en serie av kompetens- och affärsutvecklingsföreläsningar för besöksnäringsföretag tagits fram. 

Föreläsningsserien följer en röd tråd, men det går utmärkt att delta på enskilda tillfällen som passar just dig och ditt företag.  

Tidigare tillfällen i föreläsningsserien

3/9: Turismens strukturer. Kl 14.00-16.30. 
Plats: Halmstads teater, Kungsgatan 25.

14/9: Internationella strukturer. Kl 14.00-16.30. 
Plats: Regionhuset, Södra vägen 9, Halmstad

1/10: Hållbar turismutveckling. Kl 15.00-17.30. 
Plats: Halmstads teater, Kungsgatan 25.

15/10: Paketering & prissättning. Kl 14.00-16.30. 
Plats: Halmstads teater, Kungsgatan 25.

2016

21/1: Digitalt Värdskap - säljande hemsida och marknadsföring i social media.
Kl 14.00-16.30. Plats: Halmstads teater, Kungsgatan 25.

3/10: Innovationer i turismbranschen (se detta evenemang)

Evenemangsinformation

Datum: 160310
Tid: Kl 14.00 - 16.30
Plats: Halmstads teater, Kungsgatan 25
Kostnad:
 125 kr/person/gång
Arrangör: Destination Halmstad och Näringslivsenheten i Laholm