Meny

Internationella godstransporter på väg - vad ska du tänka på?

Vi kommer alla i kontakt med det enorma flöde av gods som transporteras på våra vägar. Din roll i kedjan kan dock skilja sig åt och vara alltifrån avsändare, mottagare, transportör, speditör till förmedlare av transporter. Oftast fungerar allt bra men vad händer om gods skadas, kommer fram efter avtalad tid eller rent av försvinner?

Under denna halvdagsutbildning belyser vi de olika aktörernas roller. Särskild fokus kommer att läggas på frågor som rör ansvar, dröjsmål, försäkring och ersättning. Vi går igenom vad som ska göras rent praktiskt om något händer med godset och när du måste göra det. Vi går också igenom de långtgående begränsningar som finns för transportörens ekonomiska ansvar för olika händelser.

Utbildningen är tänkt att ge dig praktiska kunskaper men vi kommer inledningsvis att gå igenom de svenska och internationella regelverken, Lagen om inrikes vägtransporter resp. CMR-konventionen, för att du ska få en nödvändig inblick i de regler som styr vägtransporter. Vi berör även några av de vanligast förekommande standardvillkoren, bl a. NSAB 2015 och Alltrans 2007. Den nya versionen NSAB 2015 trädde i kraft 1 januari 2016.

Vi kommer också att se hur de köprättsliga och transporträttsliga regelverken fungerar tillsammans. Vilket ansvar har säljare/avsändare, köpare/mottagare och transportören exempelvis för uppkomna skador och när övergår ansvaret?

Du kommer efter dagen ha med dig praktisk kunskap om hur du ska hantera olika situationer som kan uppkomma i samband med godstransporter på väg.

Evenemangsinformation

Datum: 160303
Tid: 10.00 - 15.00
Plats: Helsingborg
Kostnad: 1795 kr per person för medlemmar. 2.695 kr per person för ickemedlemmar. Moms tillkommer.

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.