Meny

Workshop Hållbar stadsdel

Utveckla en befintlig stadsdel till en hållbar stadsdel? Det finns ett stort behov av att renovera och utveckla befintliga stadsdelar. Vad kan göras för att öka hållbarheten i ett område från 60- eller 70-talet? Det kan handla om förnybara energilösningar till hållbara transporter. Från gräsmattor till ängar och gröna tak.

Under denna workshop kommer Halmstads Fastighets AB, Hfab, och Falkenbergs Bostad AB, Fabo, att berätta kort om varsitt område som de vill utveckla för framtiden genom att bland annat tillföra flera hållbara lösningar till området. I grupper med er yrkesverksamma och högskolestudenter är vi kreativa och skapar framtidsvisioner för våra uppdragsgivare för dagen. Som deltagare bjuder du på dina kunskaper och inspiration men kommer att lära dig av andra deltagare och få ett breddat nätverk med dig efter dagen.

Case 1: Vallås stadsdelscentrum saknar idag bostäder och upplevs sedan många år som bl.a. oattraktivt. I detaljplanearbetet möjliggörs nu bostäder och ambitionen är att skapa ett livfullt och trivsamt område med de tre hållbarhetsdimensionerna.

Case 2: Området Sloalyckan byggdes 1967 och består av nio fastigheter med 180 lägenheter. Under 2015 totalrenoverades ett första hus. Nu pågår arbetet med att utvärdera detta projekt samt att ta fram strategier och förslag på fortsatt förädling av området.

Evenemangsinformation

Datum: 160212
Tid: 08.00 - 12.00
Plats: Grand Hotel, Järnvägsgatan, Halmstad

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.