Meny

Logisitik

Halmstad har ett perfekt logistiskt läge mitt på Västkusten i en av Sveriges snabbast växande regioner.

Läget är perfekt ur logistisk synpunkt, mitt i den s k Nordic Triangle, mellan Oslo och Köpenhamn och bidrar självklart till att många företag har valt och väljer Halmstad som etableringsort. Flera speditions- och transportföretag har byggt upp stora terminaler för att hantera gods till och från hela landet.

Utveckling av infrastruktur under 2016 - 2019

Under 2016 påbörjas två större infrastrukturprojekt som kan påverka framkomligheten under projekttiden.

Resecentrum

Byggandet av ett nytt Resecentrum påverkar framkomligheten på Viktoriagatan / Laholmsvägen. Projektet startar i augusti och väntas pågå fram till hösten 2017. Se Halmstads kommuns webbplats för mer information.

Södra infarten

Halmstads kommun bygger ny väg som förbättrar trafiksäkerheten på Laholmsvägen och boendemiljön på Öster, gynnar näringslivet i hamnen och skapar förutsättningar för positiv stadsutveckling. Läs mer om hur Södra infarten kommer att påverka trafik och logistik på Halmstads kommuns webbplats.

Stora transportleder och goda kommunikationer

Motorvägen E6/E20 löper som en pulsåder rakt genom kommunen och är den stora kommunikationsleden från Örestadsområdet i söder, via Göteborg och vidare till Oslo i norr. Österut färdas du på riksväg 25 vidare mot Ljungby, Växjö och Kalmar och på riksväg 26 till Jönköping och Stockholm.

Järnväg

Dubbelspåret genom Halland tar dig snabbt till Göteborg eller till Malmö/Köpenhamn.

Tunneln genom Hallandsås länkar samman näringsliv och arbetsmarknad i nordvästra Skåne och södra Halland. Pågatåget körs från Helsingborg och stannar vid Kattarp, Ödåkra, Ängelholm, Båstad, Laholm och Halmstad.

Från Halmstad kan du även ta Krösatågen som tar dig till Nässjö via ett antal Småländska orter.

Sjöfart - HallandsHamnar

HallandsHamnar AB består av hamnarna i Halmstad och Varberg. Halmstads hamn är en av landets modernaste och tar emot oceangående fartyg. Hamnen är ett av kommunens viktigaste etableringsområden.

HallandsHamnar är en fullservicehamn med bred erfarenhet och kapacitet inom segmenten Container, RoRo, Bulk, Flytande bulk, Biobränsle, Bilar, Projektlaster, Recycling och Skogsprodukter.

HallandsHamnars webbplats

Flyg - Halmstad City Airport

Halmstad City Airport ligger bara tre kilomter från city och erbjuder såväl dagliga förbindelser med Arlanda och Bromma som utrikes charterflyg och flyg till Berlin.

Halmstad City Airports webbplats

IT-kommunikation

Halmstads Stadsnät är leverantör av lokal infrastruktur för datakommunikation. I det öppna nätet finns det ingen operatör eller nätägare som bestämmer vad du får tillgång till.

Halmstad Stadsnäts webbplats

Karolina

Kontaktpersoner

Håkan Strömqvist
Direkt: 035 - 13 74 09
Mobil: 072 - 98 36 885
E-post: hakan.stromqvist@halmstad.se

Håkan är vår kontaktperson för Innovative Logistics By Halland, ett kluster mellan näringsliv, skola och offentlig förvaltning. 

Innovative Logistics By Halland
Se alla kontaktpersoner