Meny

Finansiering

Förutom att sälja din tjänst eller produkt och på så sätt få kapital, kan du behöva finansiera en vidareutveckling av ditt företag. Nedan kan du läsa mer om olika finansieringsvägar.

Resurser för dig som söker finansiering

Lån hos bank

Banklån är en av de viktigaste formerna av extern finansiering. Kontakta din personliga bank.

Lån hos Almi Företagspartner

Almi Företagspartner Halland hjälper till i företagets olika faser, från idé till lönsamt företag. De erbjuder olika typer av riskfinansierade lån beroende på vilken fas ditt företag är i. Minilån, förstudiemedel för innovationsprojekt, innovationslån, företagarlån, tillväxtlån m.m.

Almi Företagspartner Hallands webbplats

Riskkapital

Genom nya delägare med riskkapital kan företaget utvecklas snabbare och skapa sig ett försprång på marknaden. Det finns även s k affärsänglar. Det är privatpersoner som investerar kapital och tillför affärsmässig kunskap till onoterade företag med tillväxtpotential.

Svenska riskkapitalföreningens webbplats

Stöd från Tillväxtverket

Tillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd. Målet med deras verksamhet är att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. De program, projekt och stöd som kan sökas varierar och på deras webbplats finns mer information om aktuella möjligheter.

Tillväxtverkets webbplats

Hitta användbara organisationer och nätverk

Se vår lista på organisationer och nätverk för företagare i Halmstad.
Se vår evenemangskalender för nätverksträffar m.m.

Karolina

Kontaktperson

Håkan Strömqvist
Direkt: 035 - 13 74 09
Mobil: 072 - 98 36 885
E-post: hakan.stromqvist@halmstad.se

Håkan är vår Företagslots som hjälper dig som företagare att hitta rätt hjälp och stöd. Bakom Håkan finns Halmstads Näringslivs AB och hela vårt nätverk.

Se alla kontaktuppgifter till oss